O mnie

Dzień dobry Państwu

11 lat kierunkowych studiów. Kilkadziesiąt kursów, szkoleń i konferencji. Państwowe uprawnienia do wykonywania zawodów dietetyka klinicznego i naturoterapeuty. Praktyka w szpitalach: ginekologiczno-położniczym, astmologicznym i kardiologicznym, w poradni diabetologicznej oraz domu dla osób starszych. Konsultacje prowadzone w Polsce, Wielkiej Brytanii i Irlandii. To doświadczenie i współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi jednostkami zajmującymi się zdrowiem, jego ochroną oraz żywieniem i dietetyką, umożliwiły mi osiąganie rezultatów terapeutycznych na miarę Państwa oczekiwań.

Współpracowałam z m.in. Polskim Towarzystwem Promocji Zdrowego Życia i Żywności, Laboratorium Pierwiastków Śladowych w Łodzi, Polskim Towarzystwem Dietetyki, Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, Polskim Towarzystwem Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym, Instytutem Mikroekologii w Poznaniu, Agencją Promocji Zdrowia – Centrum Żywienia i Promocji Zdrowia „Dobry Dietetyk”, Cambridge Diagnostics, Food Standard Agency.

Nieprzerwanie podnoszę kompetencje w celu doskonalenia metod terapeutycznych, dzięki czemu mogę zaoferować Państwu szeroki wachlarz możliwości aktywnego leczenia dietą. Pasjami pochłaniam wszelkie publikacje, artykuły i doniesienia naukowe, w jakikolwiek sposób związane z szeroko pojętym żywieniem w kontekście stanu zdrowia ludzkiego organizmu.

Tysiące zadowolonych pacjentów, wyniki badań wracające do normy, setki przypadków teoretycznie „cudownych ozdrowień” oraz tony utraconych na zawsze kilogramów, to zasługa Państwa ciężkiej, dietetycznej pracy pod moją opieką.

Zaangażowanie w terapie i osiągnięte wyniki, pozwoliły mi zająć pierwsze miejsce w latach 2013-2014 pod względem ilości przyjmowanych pacjentów, skuteczności prowadzonych terapii i opinii pacjentów w rankingu ponad 200 poradni dietetycznych w Polsce, potem emigrowałam … .

Prywatnie w ponad dwudziestoletnim związku z tym samym mężczyzną, mama, miłośniczka wszystkich gór i pagórków oraz trekkingu górskiego.

Uprawnienia do wykonywania zawodu dietetyka na podstawie:

– Dyplomu nr 764 ukończenia kierunku studiów: Dietetyka Kliniczna

– Zaświadczenia Ministra Zdrowia Nr NSU 100/16

– Ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332, z późn. zm.)

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia na niektóre kategorie tych pracowników (Dz. U. Nr 37, poz. 260)

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522)

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1520, z późn. zm.)

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896)

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145)

– Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), art. 11 lit. d

– Rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 82 z 2010 r., poz. 537) – Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej Nr 172/2013

– Certificate of Registration No. 564959, CRO, Ireland

Wybrane, dodatkowe kursy i szkolenia:

– Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią, 2016

– Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym w podmiotach leczniczych, 2016

– Otyłość jako problem zdrowotny; medyczne i ekonomiczne implikacje otyłości; wpływ otyłości na występowanie chorób cywilizacyjnych; zespół metaboliczny, 2016

– Human Health – Diet and Nutrition, 2015

– Food Allergy Training, 2015

– Immunodiagnostyka nietolerancji pokarmowej i praktyczne zastosowanie diety eliminacyjnej, 2014

– Obsługa pacjenta w poradniach dietetycznych, 2014

– Żywienie kobiet w ciąży, 2013

– Genetyka w dietetyce. Praktyczne wykorzystanie testów DNA, 2013

– Praktyka  żywienia i suplementacji w pracy instruktora fitness, 2013

– Interpretacja nietolerancji pokarmowej i praktyczne zastosowanie testów diagnostycznych, 2013

– Żywienie dzieci i młodzieży, 2013

– Mikrobiota – moda czy konieczność, 2013

– Immunodiagnostyka nietolerancji pokarmowej, 2012

– Edukacja żywieniowa, 2012

– Genetyka, 2012

– Mikroskopowe badanie żywej kropli krwi w jasnym i ciemnym polu widzenia, 2012

– Podstawy detoksykacji i fitoterapii, 2012

– Farmakologia i farmakoterapia, 2011

– Analiza i ocena jakości żywności, 2010

– Dietetyka pediatryczna, 2010

– Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, 2010

– Żywienie kliniczne, 2010/2012

– Podstawy żywienia, 2009/2010

– Pracownia żywienia i dietetyki, 2009

– Dobrostan i humanitarne obchodzenie się z rybami, 2009

– Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, 2009/2010

– Fizjologia człowieka, 2009

– Kwalifikowana pierwsza pomoc, 2008

– Psychologia ogólna, 2008

– Żywienie człowieka, 2008/2009

– Ichtiologia i akwakultura, 2009/2010

– Rolnictwo ekologiczne 2001/2003

– Biologia 1995/1999